budowa linków

Wybieramy słowa kluczowe i przygotowujemy strategię pozyskiwania linków


Linki prowadzące do stroną są podstawową miarą jej jakości.

„Liczymy linki jako cytaty i na ich podstawie obliczamy PageRank adresu URL.” - Google


„Wynik rankingu PageRank to miernik ważności strony określony na podstawie linków prowadzących do niej z innych stron. W uproszczeniu każdy link z innej witryny do strony Twojej witryny zwiększa wynik PageRank.” - Google