Zakres działań


Projektowanie  architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, przygotowanie inwestycji, prowadzenie i nadzorowanie budowy.

Nasze usługi


Realizacja projektów architektonicznych, w tym:

mieszkaniowych, biurowych, hotelowych, użyteczności publicznej, centrów handlowych, obiektów rekreacji i sportu.

Przygotowanie i realizacja inwestycji:

opracowywanie studium możliwości zagospodarowania terenu, dokumentacja techniczna, analiza kosztów, adaptacja obcojęzycznej dokumentacji do standardów wynikających z polskiego prawa budowlanego, pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń i zatwierdzeń oraz innych decyzji wynikających z procesu inwestycyjnego, realizacja.

Kompleksowe opracowanie projektów w zakresie:

architektury, urbanistyki, zagospodarowania terenu, konstrukcji, projektów branżowych, sieci , projektowania wnętrz, kosztorysów

Zarządzanie projektami

organizacja przetargów i rekomendacja wykonawców, inwestorstwo zastępcze, nadzór autorski i wykonawczy.