• obrót nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości gruntowych,
  • uzyskiwanie pozwoleń na budowę, warunków zabudowy,
  • usługi geodezyjne (podziały gruntów, mapy do celów projektowych i inne)
  • reprezentacja inwestorów w procesie uzbrajania terenów w infrastrukturę techniczną,
  • obsługa umów kupna-sprzedaży nieruchomości na zlecenie stron,
  • obsługa innych umów związanych z nieruchomościami (darowizna, zniesienie współwłasności i dzierżawa, najem, umowy przedwstępne i inne),
  • analiza i opiniowanie umów, przygotowywanie projektów umów, opinie, porady prawne w zakresie nieruchomości,
  • opiniowanie nieruchomości w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
  • prawo spadkowe,
  • księgi wieczyste,
  • negocjowanie umów związanych z nieruchomościami.